Ақмола облысының цифрландыру және архивтер басқармасының «Целиноград ауданының мемлекеттік архиві» коммуналдық мемлекеттік мекемесі».

Целиноград ауданы мемлекеттік архивінің жоспарды орындау жұмыстары бойынша 2022 жылға НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ

№№

Көрсеткіштер

Өлшеу бірлігі

Жылдық

I

II

III

IV

1 2 3 4 5 6 7 8
1. ҚР ҰАҚ құжаттарын мемлекеттік есепке алу және сақталуын қамтамасыз ету            
1.1. Құжаттардың физикалық жай-күйін жақсарту   122/1475 23/229 41/506 37/516 21/224
1.1.1. Қағаз күйіндегі құжаттар (барлығы)оның ішінде:құжаттарды қалыпқа келтіруоның ішінде: тігінді С.бір.:./беттерС.бір.:./беттерС.бір.:./беттер 122/147546/41776/1058 23/22911/10012/129 41/50614/10627/400 37/51613/10524/411 21/2248/10613/118
1.1.2. Консервациялық-профилактикалық өндеу            
1.1.2.1 Қағаз бойынша С.бір.:./беттер          
1.1.2.2 видео құжаттары С.бір.:./беттер          
1.1.2.3 фото құжаттары С.бір.:./беттер          
1.2. Құжаттарды картондау С.бір.:./беттер 4576 950 1435 1391 800
1.3 Өшіріліп жатқан мәтіндерді қалпына келтіру   29 7 8 10 4
1.4. ЕҚҚ анықтау            
1.4.1. Ерекше құнды құжаттарды сипаттау            
1.4.1.1 Қағаз бойынша С.бір.:./беттер          
1.4.1.2 видео құжаттары С.бір.:./беттер          
1.4.1.3 фото құжаттары С.бір.:./беттер          
1.4.1.4 фоно құжаттар С.бір.:./беттер          
1.5. Сақтандыру қорын құру С.бір.:./беттер          
1.5.1. Қағаз бойынша С.бір.:./беттер          
1 2 3          
1.5.2. видео құжаттары С.бір.:./беттер          
1.5.3. фото құжаттары С.бір.:./беттер          
1.5.4. фоно құжаттар С.бір.:./беттер          
1.6. Құжаттардың қалпын және түгелдігін тексеру С. бір. 1470 220 520 560 170
1.6.1 Қағаз бойынша С.бір.:./беттер 1470 220 520 560 170
1.6.2 видео құжаттары С.бір.:./беттер          
1.6.3 фото құжаттары С.бір.:./беттер          
1.6.4 фоно құжаттар С.бір.:./беттер          
1.6.5 сақтандыру қорының С.бір.:./беттер          
1.7. Есептегі құжаттардың комплектісін мұқият салыстыру Қор 6 1 2 2 1
2. ҚР Ұлттық Архив Қорын қалыптастыру. Ведомствалық архивтермен ұйымдастыру әдістемелік басшылық жасау және мекемелердің, ұйымдардың, кәсіпорындардың іс -жүргізуіндегі құжаттарды ұйымдастыру            
2.1. Құжаттарды қабылдау С.бір. 475 130 153 151 41
2.1.1. мекемеден, ұймнан, кәсіпорыннан С. бір 380 110 113 116 41
2.1.1.2 кино құжаттары С. бір          
2.1.1.3 видео құжаттары С. бір          
2.1.1.4 фото құжаттары С. бір 60   30 30  
2.1.1.5 фоно құжаттар С. бір          
2.1.1.6 жеке құрам құжаттары С. бір 25 10 10 5  
2.1.2 азаматтардан С. бір          
1 2 3          
2.2 СТӘК-ға тізімдемелерді бекіту С. бір 475 130 153 151 41
2.2.1 мекемеден, ұймнан, кәсіпорыннан С. бір 405 120 123 121 41
2.2.2. кино құжаттары С. бір          
2.2.3. видео құжаттары С. бір          
2.2.4 фото құжаттары С. бір 60   30 30  
2.2.5 фоно құжаттар С. бір          
2.2.6 жеке құрам құжаттары С. бір          
2.2.7 азаматтардан   10 10      
2.3 Мемлекеттік сақтаудағы құжаттар құндылығының сараптамасы   1410 730 370 230 80
2.3.1 Басқару құжаттамасы С. бір 1165 674 268 155 68
2.3.2 Ғылыми құжаттамасы С. бір          
2.3.3 кино құжаттары С. бір          
2.3.4 видео құжаттары С. бір          
2.3.5 фото құжаттары С. бір 60   30 30  
2.3.6 фоно құжаттар С. бір          
2.3.7 жеке құрам құжаттары С. бір 175 46 72 45 12
2.3.8 азаматтардан С. бір 10 10      
3. Іздестіруақпараттық жүйесін құру, ғылыми ақпарат және құжаттарды пайдалану С. бір          
3.1 Құжаттарды сипаттау   1815 850 493 351 121
3.1.1 Басқару құжаттамасы. Және жеке тұлғалардың құжаттары   1545 784 381 271 109
3.1.2 Ғылыми-техникалық құжаттама            
3.1.3 кино құжаттары            
3.1.4 видео құжаттары            
3.1.5 фото құжаттары   60   30 30  
1 2 3          
3.1.6 фоно құжаттар            
3.1.7 жеке құрам құжаттары   200 56 82 50 12
3.1.8 азаматтардан   10 10      
3.2.3.2.1 Тізімдемелерді өндеуБасқару құжаттамасы            
3.2.2 кино құжаттары            
3.2.3. видео құжаттары            
3.2.4. фото құжаттары            
3.2.5. фоно құжаттар            
3.2.6. жеке құрам құжаттары            
3.3. Тізімдемелерді жетілдіру (тізімдемелерді түзету және ғылыми-анықтамалық аппарат кешенін құру)            
3.3.1.3.3.2. Басқару құжаттамасы және жеке тұлғалардың құжаттары ғылыми-техникалық құжаттама            
3.3.3. кино құжаттары            
3.3.4. видео құжаттары            
3.3.5. фото құжаттары            
3.3.6. фоно құжаттар            
3.3.7. жеке құрам құжаттары            
3.4. Каталогтау:   5 1 2 1 1
3.4.1. Басқару құжаттамасы және жеке тұлғалардың құжаттары            
3.4.2. ғылыми-техникалық құжаттама            
3.4.3. кино құжаттары            
3.4.4. видео құжаттары            
3.4.5. фото құжаттары            
1 2 3          
3.4.6. фоно құжаттар            
3.4.7. Тақырыптық карточкаларды каталогтарға енгізу:   15 4 4 4 3
3.4.7.1 Басқару құжаттамасы және жеке тұлғалардың құжаттары            
3.4.7.2 ғылыми-техникалық құжаттама            
3.4.7.3 кино құжаттары            
3.4.7.4 видео құжаттары            
3.4.7.5 фото құжаттары            
3.4.7.6 фоно құжаттар            
3.5. Құжаттарға ғылыми-анықтамалық аппарат құру            
3.5.1. Облыс мекемелері, ұйымдарының тарихы бойынша жинақтар, кітаптар дайындау жинақ          
3.5.2. Әдістемелік ұсыныстар әзірлеу әдістемелік ұсыныстар          
3.5.3. Жеке құрам бойынша құжаттардың орналасқан орны туралы каталог (анықтамалық) құру анықтамалық          
4. Құжаттарды қолдану және ғылыми ақпарат            
  көрмелер дайындау көрме 10 2 2 3 3
4.1. Құжаттар көрмелерін дайындау көрме          
4.2. телерадиохабарлар хабар          
4.3. Мемлекеттік архив құжаттары бойынша мақалалар мен топптамалар мақалатоптама 5 1 1 1 2
1 2 3          
4.4. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша мақалалар мақала 4 1 1 1 1
4.5. Экскурсиялар өткізу экскурс. 8 2 2 2 2
4.6. Дәрістер оқу, сабақтар өткізу Сабақ, дәріс 4 1 1 1 1
5. Мемлекеттік қызметтер көрсету бойынша семинарлар өткізу семинар 4 1 1 1 1
6. Ведомстволық архивтерді бақылау бөлімі            
6.1. Іс номенклатурасын әзірлеу номенклатура 10 5 5    
6.2. Іс номенклатураларын жетілдіру номенклатура 10 5 5    
6.2.3 Ведомстволық архив туралы ережені келісу ереже 10 5 5    
6.4. Сараптау комиссиясы туралы ережені бекіту ереже 10 5 5    
6.6. Іс жүргізу бойынша семинарлар өткізу семинар 4 1 1 1 1
  Ақпараттық технологиялар бөлімі            
7. Құжаттарды цифрлау (сканерлеу) сақт. бірл 2000/800 50/200 50/200 50/200 50/200
7.1. Құжаттарды БЭМҚ АЖ енгізу қор қор 1опись 1жылдық 120/9000 30/2250 30/2250 30/2250 30/2250
7.2. Көрмелер дизайны және рәсімдеу диз.          
7.3. Кітаптар дизайны және рәсімдеу диз.          
7.4. Бағдарламалық қамтамасыз етудің маңызды жаңартуларын орнату            
7.5. Сайтты жаңарту   40 10 10 10 10
7.6. Пленкаға жазу Фотопленка          
7.7. Фотопленканы шығару =//=          

 

Архивтің директоры Л. Абраева

Парақтағы соңғы өзгерістер:: 18.02.2022 10:51
© 2024. Ақмола облысының цифрландыру және архивтер басқармасының «Целиноград ауданының мемлекеттік архиві» коммуналдық мемлекеттік мекемесі».