Ақмола облысының цифрландыру және архивтер басқармасының «Целиноград ауданының мемлекеттік архиві» коммуналдық мемлекеттік мекемесі».

Целиноград ауданы мемлекеттік архивінің жоспарды орындау жұмыстары бойынша 2021 жылға НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ
№№

Көрсеткіштер

Өлшеу бірлігі Жылдық I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8
1. ҚР ҰАҚ құжаттарын мемлекеттік есепке алу және сақталуын қамтамасыз ету            
1.1. Құжаттардың физикалық жай-күйін жақсарту            
1.1.1. Қағаз күйіндегі құжаттар (барлығы)оның ішінде:құжаттарды қалыпқа келтіруоның ішінде: тігінді С.бір.:./беттерС.бір.:./беттерС.бір.:./беттер 110/133636/24774/1089 20/23510/3210/203 30/39910/520/347 40/5068/14232/364 20/1968/2112/175
1.1.2. Консервациялық-профилактикалық өндеу            
1.1.2.1 Қағаз бойынша С.бір.:./беттер          
1.1.2.2 видео құжаттары С.бір.:./беттер          
1.1.2.3 фото құжаттары С.бір.:./беттер          
1.2. Құжаттарды картондау С.бір.:./беттер 4294 268 1872 1542 612
1.3 Өшіріліп жатқан мәтіндерді қалпына келтіру   27 6 8 9 4
1.4. ЕҚҚ анықтау            
1.4.1. Ерекше құнды құжаттарды сипаттау            
1.4.1.1 Қағаз бойынша С.бір.:./беттер          
1.4.1.2 видео құжаттары С.бір.:./беттер          
1.4.1.3 фото құжаттары С.бір.:./беттер          
1.4.1.4 фоно құжаттар С.бір.:./беттер          
1.5. Сақтандыру қорын құру С.бір.:./беттер          
1.5.1. Қағаз бойынша С.бір.:./беттер          
1 2 3 4 5 6 7 8
1.5.2. видео құжаттары С.бір.:./беттер          
1.5.3. фото құжаттары С.бір.:./беттер          
1.5.4. фоно құжаттар С.бір.:./беттер          
1.6. Құжаттардың қалпын және түгелдігін тексеру С. бір. 970 180 320 320 150
1.6.1 Қағаз бойынша С.бір.:./беттер          
1.6.2 видео құжаттары С.бір.:./беттер          
1.6.3 фото құжаттары С.бір.:./беттер          
1.6.4 фоно құжаттар С.бір.:./беттер          
1.6.5 сақтандыру қорының С.бір.:./беттер          
1.7. Есептегі құжаттардың комплектісін мұқият салыстыру Қор 6 1 2 2 1
2. ҚР Ұлттық Архив Қорын қалыптастыру. Ведомствалық архивтермен ұйымдастыру әдістемелік басшылық жасау және мекемелердің, ұйымдардың, кәсіпорындардың іс -жүргізуіндегі құжаттарды ұйымдастыру            
2.1. Құжаттарды қабылдау С.бір. 1310 250 430 460 170
2.1.1. мекемеден, ұймнан, кәсіпорыннан С. бір 1200 245 380 405 170
2.1.1.2 кино құжаттары С. бір          
2.1.1.3 видео құжаттары С. бір          
2.1.1.4 фото құжаттары С. бір 100   50 50  
2.1.1.5 фоно құжаттар С. бір          
2.1.1.6 жеке құрам құжаттары С. бір 10 5   5  
2.1.2 азаматтардан С. бір          
1 2 3 4 5 6 7 8
2.2 СТӘК-ға тізімдемелерді бекіту С. бір          
2.2.1 мекемеден, ұймнан, кәсіпорыннан С. бір 468 147 - 321  
2.2.2. кино құжаттары С. бір          
2.2.3. видео құжаттары С. бір          
2.2.4 фото құжаттары С. бір          
2.2.5 фоно құжаттар С. бір          
2.2.6 жеке құрам құжаттары С. бір          
2.2.7 азаматтардан            
2.3 Мемлекеттік сақтаудағы құжаттар құндылығының сараптамасы            
2.3.1 Басқару құжаттамасы С. бір 1200 170 380 405 245
2.3.2 Ғылыми құжаттамасы С. бір          
2.3.3 кино құжаттары С. бір          
2.3.4 видео құжаттары С. бір          
2.3.5 фото құжаттары С. бір 100     50 50
2.3.6 фоно құжаттар С. бір          
2.3.7 жеке құрам құжаттары С. бір          
2.3.8 азаматтардан С. бір 10 5   5  
3. Іздестіруөақпараттық жүйесін құру, ғылыми ақпарат және құжаттарды пайдалану С. бір          
3.1 Құжаттарды сипаттау            
3.1.1 Басқару құжаттамасы. Және жеке тұлғалардың құжаттары   1200 170 380 405 245
3.1.2 Ғылыми-техникалық құжаттама            
3.1.3 кино құжаттары            
3.1.4 видео құжаттары            
3.1.5 фото құжаттары   100   50 50  
1 2 3 4 5 6 7 8
3.1.6 фоно құжаттар            
3.1.7 жеке құрам құжаттары            
3.1.8 азаматтардан   10 5   5  
3.2.3.2.1 Тізімдемелерді өндеуБасқару құжаттамасы            
3.2.2 кино құжаттары            
3.2.3. видео құжаттары            
3.2.4. фото құжаттары            
3.2.5. фоно құжаттар            
3.2.6. жеке құрам құжаттары            
3.3. Тізімдемелерді жетілдіру (тізімдемелерді түзету және ғылыми-анықтамалық аппарат кешенін құру)            
3.3.1.3.3.2. Басқару құжаттамасы және жеке тұлғалардың құжаттары ғылыми-техникалық құжаттама            
3.3.3. кино құжаттары            
3.3.4. видео құжаттары            
3.3.5. фото құжаттары            
3.3.6. фоно құжаттар            
3.3.7. жеке құрам құжаттары            
3.4. Каталогтау:            
3.4.1. Басқару құжаттамасы және жеке тұлғалардың құжаттары   5 1 2 1 1
3.4.2. ғылыми-техникалық құжаттама            
3.4.3. кино құжаттары            
3.4.4. видео құжаттары            
3.4.5. фото құжаттары            
1 2 3 4 5 6 7 8
3.4.6. фоно құжаттар            
3.4.7. Тақырыптық карточкаларды каталогтарға енгізу:            
3.4.7.1 Басқару құжаттамасы және жеке тұлғалардың құжаттары   15 4 4 4 3
3.4.7.2 ғылыми-техникалық құжаттама            
3.4.7.3 кино құжаттары            
3.4.7.4 видео құжаттары            
3.4.7.5 фото құжаттары            
3.4.7.6 фоно құжаттар            
3.5. Құжаттарға ғылыми-анықтамалық аппарат құру            
3.5.1. Облыс мекемелері, ұйымдарының тарихы бойынша жинақтар, кітаптар дайындау жинақ          
3.5.2. Әдістемелік ұсыныстар әзірлеу әдістемелік ұсыныстар          
3.5.3. Жеке құрам бойынша құжаттардың орналасқан орны туралы каталог (анықтамалық) құру анықтамалық          
4. Құжаттарды қолдану және ғылыми ақпарат            
  көрмелер дайындау көрме          
4.1. Құжаттар көрмелерін дайындау көрме 10 2 2 3 3
4.2. телерадиохабарлар хабар          
4.3. Мемлекеттік архив құжаттары бойынша мақалалар мен топптамалар мақалатоптама 4 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8
4.4. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша мақалалар мақала 4 1 1 1 1
4.5. Экскурсиялар өткізу экскурс. 8 3 1 1 3
4.6. Дәрістер оқу, сабақтар өткізу Сабақ, дәріс 4 1 1 1 1
5. Мемлекеттік қызметтер көрсету бойынша семинарлар өткізу семинар 4 1 1 1 1
6. Ведомстволық архивтерді бақылау бөлімі            
6.1. Іс номенклатурасын әзірлеу номенклатура          
6.2. Іс номенклатураларын жетілдіру номенклатура 10 10      
6.2.3 Ведомстволық архив туралы ережені келісу ереже 10 10      
6.4. Сараптау комиссиясы туралы ережені бекіту ереже 10 10      
6.6. Іс жүргізу бойынша семинарлар өткізу семинар 4 1 1 1 1
  Ақпараттық технологиялар бөлімі            
7. Құжаттарды цифрлау (сканерлеу) сақт. бірл 80/6230 20/1500 20/1500 20/1730 20/1500
7.1. Құжаттарды БЭМҚ АЖ енгізу қор 1     1  
7.2. Көрмелер дизайны және рәсімдеу диз.          
7.3. Кітаптар дизайны және рәсімдеу диз.          
7.4. Бағдарламалық қамтамасыз етудің маңызды жаңартуларын орнату            
7.5. Сайтты жаңарту   36 9 9 9 9
7.6. Пленкаға жазу Фотопленка          
7.7. Фотопленканы шығару =//=          

 Архивтің директоры Л. Абраева

Парақтағы соңғы өзгерістер:: 05.02.2021 09:38
© 2024. Ақмола облысының цифрландыру және архивтер басқармасының «Целиноград ауданының мемлекеттік архиві» коммуналдық мемлекеттік мекемесі».